Вход в сайта  

   


   
   

За управление и реализация на проекта  за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови електропроизводствени мощности на базата на леководна реакторна технология от най-ново поколение III или III+ на площадка Козлодуй, през м. май 2012г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД създаде дъщерна компания – „АЕЦ  Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, която в момента провежда предпроектни проучвания с цел подготовка на правителственото решение по същество, необходимо за стартиране на изграждането.

Приоритети в дейността на новата компания са прозрачността и осигуряването на информиран диалог със заинтересованата общественост относно проекта, на всички етапи от неговата реализация.

      Visit us on Facebook! 

   
© Сайтът е изготвен с любезното съдействие на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй

Местоположение

АЕЦ Козлодуй.
Нови мощности.