3320 гр.Козлодуй, обл.Враца, ул. "Панайот Хитов" 1А

Технико-икономически анализ

През юни 2012г., „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД  публикува покана за заявяване на интерес за провеждане на технико-икономическо проучване на две опции за реализация на инвестиционното намерение:

  • строителство на база ВВЕР-технология с максимално използване на произведеното и закупено оборудване на „ядрения остров” на  „АЕЦ Белене”;
  • строителство на база изцяло нов проект (един/два блока) на база PWR – технология, лицензирана в страната на производство. Технико-икономическото проучване трябва да оцени пригодността на площадката, очакваното генериране и управлението на РАО и ОЯГ, използването на съществуващата инфраструктура и оборудване, лицензирането, местните икономически аспекти и икономическата ефективност на PWR – опциите, достъпни в момента на пазара, както и да предложи и анализира допускания за изработване на финансов модел на проекта.

При оценката на пригодността на площадката, трябва да бъде разгледано взаимното въздействие на ядрените обекти на площадката, да бъде оценен максималният капацитет на площадката по отношение  инсталирането на ядрени мощности, с отчитане на общия ефект от експлоатацията на всички ядрени съоръжения, при нормална експлоатация и при аварийни състояния. Ограничителен критерий тук са изискванията на българското законодателство и въздействието върху околната среда. Следва да бъдат анализирани основни данни за разглежданите потенциални терени на/ в непосредствена близост до площадката на «АЕЦ Козлодуй»: мероприятия за установяване на собственост и отчуждаване на имоти, подготвителни строителни работи, тяхната стойност и сравнителен анализ по подготовка на площадките до започването на същинското строителство, инфраструктура, транспортни връзки, телекомуникации, промишлена база и социално –битови условия, строителна база, основно строителство и неговото материално-техническо осигуряване и организация.

Договорът с изпълнителя на предпроектното проучване за новата мощност беше подписан от Хавиер Гонзалес, вицепрезидент за Южна Европа за „Уестингхаус" и от Любен Маринов, изпълнителен директор на проектната компания за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ „Козлоуй".

 

тел.: 0973 7 21 04                    факс: 0973 7 24 22                    e-mail: newbuild@npp-nb.bg                    www: www.npp-nb.bg


 

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ–НОВИ МОЩНОСТИ“ ЕАД

Република България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй 3321, площадка АЕЦ - Козлодуй

Статут: юридическо лице, еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Размер на капитала: 14 000 000,00 лв.

Собственост и органи на управление.
Собственост „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ЕИК 106513772,

Органи на управление Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите (СД)

 


 

© 2015   184 atlr.